Bli intressent i Marknadsbolaget - East Sweden

Fler affärer, fler jobb och ökad konkurrenskraft. Högre tillväxt.

Vill du och ditt företag eller verksamhet engagera er för att locka investerare, företag, arbetskraft, inflyttare och studenter till regionen? Som intressent i Marknadsbolaget får du möjlighet att vara med och bygga en starkare region, samtidigt som du får möjlighet att knyta nya kontakter, synas på nya arenor och utbyta kunskap med andra nyckelpersoner från regionen.

Vill du också engagera dig för en region som vill framåt? Varmt välkommen att kontakta oss!

 

Tillväxt tillsammans

Hör av dig till Elin Brozén, VD på Marknadsbolaget och prata framtid och engagemang! +46 (0) 705-26 42 09