Logotypen East Sweden

Regionens platsvarumärke East Sweden, har tagits fram för att skapa en enhetlig bild i marknadsföringen av regionen. Det får användas av alla som vill marknadsföra regionen mot inflyttare, besökare, näringsliv och andra målgrupper.

East Swedens logotyp är en logotyp i dess mest ursprungliga mening. En enkel och tydlig ordbild, men med en detalj - det liggande A:et i East - som sticker ut och gör logotypen unik. Genom detta grepp får logotypen en riktning som andas framåtanda, tillväxt och entreprenörsanda.

Alla aktörer oavsett bransch, kan använda och därmed stärka platsvarumärket East Sweden, när de ser en vinst i att kommunicera sin tillhörighet till regionen, utan att begränsas av formella kommungränser.

Tag - logotyp:


Eastsweden Tag Logotyp Magenta

Magenta tag-logotyp (ladda ner)

För placering i övre högra hörnet. Får läggas i 90% opacitet.


Eastsweden Tag Logotyp Magenta Utfallande

Magenta tag-logotyp, utfall höger (ladda ner)

För placering i övre högra hörnet med utfall. Får läggas i 90% opacitet.


Eastsweden Tag Logotyp Svart

Svart tag-logotyp (ladda ner)

För placering i övre högra hörnet. Får läggas i 90% opacitet.


Eastsweden Tag Logotyp Svart Utfallande

Svart tag-logotyp, utfall höger (ladda ner)

För placering i övre högra hörnet med utfall. Får läggas i 90% opacitet.


 

Boilerplate-bård:


Eastsweden Boilerplate A4 Magenta

Magenta boilerplate-bård, stående A4 (ladda ner)

För placering i nederkant på stående A4.


Eastsweden Boilerplate A4 Magenta Utfallande

Magenta boilerplate-bård, stående A4, utfall höger-nedåt-vänster (ladda ner)

För placering i nederkant på stående A4, utfallande höger-nedåt-vänster.


Eastsweden Boilerplate A5 Magenta

Magenta boilerplate-bård, stående A5 (ladda ner)

För placering i nederkant på stående A5.


Eastsweden Boilerplate A5 Magenta Utfallande

Magenta boilerplate-bård, stående A5, utfall höger-nedåt-vänster (ladda ner)

För placering i nederkant på stående A5, utfallande höger-nedåt-vänster.


East Sweden har det yttersta ansvaret för varumärket

Kontaktperson: Heléne Bäckström, Kommunikatör Region Östergötland
Tel: +46 (0) 705-54 56 34
E-post: helene.backstrom[at]regionostergotland.se