East Sweden

East Sweden som region tar sin utgångspunkt i Östergötland och städerna Linköping-Norrköping. I övrigt är vi inte så noga med hur kartan ser ut. Varför? Jo, för att vi lever i en globaliserad värld där nyfikenhet, kunskap och innovationskraft förflyttar gränser.

Precis som i East Sweden.

Informationsmaterial

Här hittar du logotypen East Sweden, vår designmanual och material vi använder oss av.