Välkommen till Östergötland och East Sweden!

Här finns det vi själva kallar en modig innovationstradition. En del av själen finns hos Linköpings universitet, en annan i våra Science Parks och en tredje i våra globala industriföretag.

I vår del av landet bor närmare en halv miljon människor, här finns omkring 40 000 företag och det geografiska läget är ett av Sveriges skarpaste. Härifrån når du huvuddelen av Skandinaviens befolkning med din leverans inom 24 timmar. 80 procent av Sveriges befolkning finns inom 400 km. 

Några exempel på vad East Sweden har att erbjuda:

  • Norrköpings hamn är en fullservicehamn, under 2016 uppgick godshanteringen till närmare 4 miljoner ton och hamnområdet anlöptes av omkring 1100 fartyg.
  • En ledande position inom biogasområdet. Vi säljer kunskap och teknik till hela världen. Vid Linköpings universitet finns ett nationellt biogascentrum, och i Linköping och Norrköping finns unika kretslopp där avfall och restprodukter blir till resurser på nytt.
  • East Sweden, och Linköpings universitet, är i många avseenden världsledande inom visualisering. Några exempel är medicinsk visualisering, virtuella miljöer, informationsvisualisering och kultur. Här finns norra Europas modernaste domteater vid Visualiseringscenter C. Det internationellt uppmärksammade visualiseringsbordet - där allt från virtuella obduktioner till stadsplanering kan visualiseras - är framtaget i regionen.
  • Vi står för världsunikt kunnande inom tryckt elektronik genom Printed Electronics Arena.
  • East Sweden är navet för svensk flygrelaterad industri och utveckling. Här finns basen för Aerospace Cluster Sweden, med starka aktörer som Saab i spetsen. Sveriges enda flygplanstillverkning sker i Linköping. Det tillhörande klustret samlar över 50 högteknologiska företag. Över 18 000 människor i regionen arbetar med flygrelaterad verksamhet.
  • Här finns Vreta kluster utanför Linköping som är ett unikt kompetensnav inom gröna näringar.